POLITYKA PRYWATNOŚCI i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca: IDEAWNET S.C. z siedzibą ul.Koczarska 52a, 05-082 Stare Babice, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisaną pod numerem NIP: 1182128998, Regon: 365276185.
2.    Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
3.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w 
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
5.    Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.).